starts in 10 seconds
Truy Tìm Tung Tích Ảo

Truy Tìm Tung Tích Ảo

Giới thiệu trước khi xem phim Truy Tìm Tung Tích Ảo

37 tiếng sau khi con gái mất tích, ông bố David Kim quyết định tự mình điều tra sự thật. Đến lúc này, ông bàng hoàng nhận ra một điều rằng: Hóa ra từ trước đến nay ông không hề hiểu gì về cuộc sống của cô con gái 16 tuổi cả.

Đạo Diễn: Aneesh Chaganty