starts in 10 seconds
Mở Lại Sở Thú

Mở Lại Sở Thú

Giới thiệu trước khi xem phim Mở Lại Sở Thú

We Bought a Zoo, dòng hồi ký của Benjamin Mee, kể câu chuyện có thật về việc tác giả và gia đình mình đã dùng số tiền tiết kiệm để mua lại một khu sở thú tan hoang với 200 con thú xinh đẹp đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt, tại miền quê nước Anh.

Đạo Diễn: Cameron Crowe