starts in 10 seconds
Bộ Ba Quái Nhân

Bộ Ba Quái Nhân

Giới thiệu trước khi xem phim Bộ Ba Quái Nhân

Lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc hội ngộ của hai kẻ dị nhân đến từ thế giới phim của đạo diễn M. Night Shyamalan: Kevin Wendell Crumb – kẻ có 23 nhân cách trong phim Split và David Dunn – người đàn ông không bao giờ bị thương trong Unbreakable.

Đạo Diễn: M. Night Shyamalan