starts in 10 seconds
Giờ Cao Điểm 3

Giờ Cao Điểm 3

Giới thiệu trước khi xem phim Giờ Cao Điểm 3

Không một ai biết chính xác Shey Shen là gì. Đó là bí mật được Hội Tam Hoàng bảo vệ tuyệt đối bằng mạng sống của từng thành viên. Nhưng điều này đang có nguy cơ bị tiết lộ ngay trong cuộc họp của Liên hợp quốc về tội phạm quốc tế, do ngài đại sứ Han nắm giữ.

Đạo Diễn: Brett Ratner