starts in 10 seconds
Cớm Học Đường 2: Cớm Đại Học

Cớm Học Đường 2: Cớm Đại Học

Giới thiệu trước khi xem phim Cớm Học Đường 2: Cớm Đại Học

Sau khi hai anh chàng cảnh sát hậu đậu thành công trong việc phá vỡ mạng lưới buôn bán ma túy tại trường trung học, cơ hội lớn đã đến và cả hai đươc cử đi nằm vùng tại một trường đại học tư ở địa phương vì các sếp thấy rằng Jenko và Schmidt đã quá “dữ” để tiếp tục làm học sinh cấp 3..