starts in 10 seconds
Đích Tôn Độc Đắc – Phần 3

Đích Tôn Độc Đắc – Phần 3

Giới thiệu trước khi xem phim Đích Tôn Độc Đắc

Đích Tôn Độc Đắc là một câu chuyện xoay quanh ước mơ sẽ được nhìn thấy đứa chắt đích tôn, người sẽ thừa hưởng sản nghiệp của gia đình của ông Hữu Phát. Nhưng ước mơ đó của ông dường như vẫn còn quá xa vời khi cháu nội Hữu Phước chưa thể cầu hôn được Phương Thúy- người bạn gái lâu năm của anh.

Đạo Diễn: Trần Ngọc Giàu