starts in 10 seconds
Bắc Kim Thang

Bắc Kim Thang

Giới thiệu trước khi xem phim Bắc Kim Thang

Bắc Kim Thang là bộ phim ma – kinh dị dựa trên một bài vè dân gian Việt NAm. Bộ phim được xây dựng để phản ánh quan niệm “trọng nam khinh nữ”, một quan niệm đã và đang tồn tại trong nhận thức của người Á Đông, đặc biệt vẫn còn hiện hữu đâu đó tại những miền thôn quê Việt Nam.

Đạo Diễn: Trần Hữu Tấn
Thể Loại / Phim Bộ: Phim Sắp Chiếu, Phim kinh dị