starts in 10 seconds
Hãy Để Tuyết Rơi

Hãy Để Tuyết Rơi

Giới thiệu trước khi xem phim Hãy Để Tuyết Rơi

Bão tuyết ập đến thị trấn nhỏ vào Đêm trước Giáng Sinh lạnh giá, gây nên bao thay đổi đối với tình bạn, tình yêu và tương lai của các cô cậu học sinh cuối cấp.

Đạo Diễn: Luke Snellin