starts in 10 seconds
FYRE: Bữa Tiệc Đáng Thất Vọng

FYRE: Bữa Tiệc Đáng Thất Vọng

Giới thiệu trước khi xem phim FYRE: Bữa Tiệc Đáng Thất Vọng

Lễ hội Fyre được quảng bá là trải nghiệm âm nhạc trên một hòn đảo tư nhân sang trọng, nhưng sự kiện này ại thất bại thảm hại trong tay của một doanh nhân kiêu ngạo.

Đạo Diễn: Chris Smith