starts in 10 seconds
Bikram: Từ Bậc Thầy Yoga Đến Tội Phạm Tình Dục

Bikram: Từ Bậc Thầy Yoga Đến Tội Phạm Tình Dục

Giới thiệu trước khi xem phim Bikram: Từ Bậc Thầy Yoga Đến Tội Phạm Tình Dục

Phim tài liệu mô tả các thăng trầm của Bikram Choudhury – nhà sáng lập môn yoga nóng – khi đế chế toàn cầu của ông ra đời và các bí mật đen tối bị đưa ra ánh sáng.

Đạo Diễn: Eva Orner