starts in 10 seconds
Vua Sư Tử

Vua Sư Tử

Giới thiệu trước khi xem phim Vua Sư Tử

Tác phẩm live-action từ phim hoạt hình kinh điển Vua Sử Tử 1994 của Disney.

Đạo Diễn: Jon Favreau