starts in 10 seconds
Quốc Vương

Quốc Vương

Giới thiệu trước khi xem phim Quốc Vương

Trước thù trong giặc ngoài trong trận chiến giành nước Anh, Hoàng tử Hal (Timothée Chalamet) ương ngạnh vốn chỉ biết chè chén bỗng phải trở thành vị vua chinh chiến sau khi vua cha qua đời.

Đạo Diễn: David Michôd