starts in 10 seconds
Câu Chuyện Đồ Chơi 4

Câu Chuyện Đồ Chơi 4

Giới thiệu trước khi xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi – Phần 4

Sự trở lại rất hào hứng của dàn đồ chơi quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie… cùng hai nhân vật mới sẽ xuất hiện trong Toy Story4: Ducky và Bunny!

Đạo Diễn: Josh Cooley