starts in 10 seconds
Nữ Thần Chiến Binh: Huyết Thống

Nữ Thần Chiến Binh: Huyết Thống

Giới thiệu trước khi xem phim Nữ Thần Chiến Binh: Huyết Thống

Wonder Woman: Bloodlines là bộ phim hoạt hình riêng thứ hai về WW (Trước đó có bản 2009) và là bộ phim thứ 13 thuộc DC Animated Film Universe.

Đạo Diễn: Sam Liu, Justin Copeland