starts in 10 seconds
Teen Titans Go Vs Teen Titans

Teen Titans Go Vs Teen Titans

Giới thiệu trước khi xem phim Teen Titans Go Vs Teen Titans

Teen Titans Go! vs. Teen Titans kể về một thế lực bí ẩn xuất hiện, buộc hai đội Teen Titans 2003 và 2013 phải đấu với nhau xem ai mới là đội mạnh hơn. Nhưng đằng sau đó lại là một âm mưu đen tối khác. Và cả 2 đội sẽ phải gạt bỏ sự khác biệt và hợp tác cùng nhau để cứu lấy Đa vũ trụ đang trên đà diệt vong.

Đạo Diễn: Jeff Mednikow

Phim 18+ Hàn Quốc