Server #1
Nội dung phim

Batman cùng những đồng minh và kẻ thù bị đưa từ thành phố Gotham hiện đại trở về thời phong kiến Nhật Bản..

Hiển thị thêm...