Phim bộ

Bản Tin Sáng - Phần 1

Bản Tin Sáng - Phần 1

The Morning Show Season 1 (2019)

Người Hùng Báo Thù - Phần 1

Người Hùng Báo Thù - Phần 1

Watchmen - Season 1

Cuộc Chiến Không Gian - Season 1 (2019)

Cuộc Chiến Không Gian - Season 1 (2019)

For All Mankind - Season 1 (2019)

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon – Phần 3

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon – Phần 3

Young Sheldon – Season 3 (2019)

Hành Trình Chết Tiệt – Phần 2

Hành Trình Chết Tiệt – Phần 2

The End Of the F***ing World – Season 2 (2019)

Ngày Thanh Trừng - Phần 2

Ngày Thanh Trừng - Phần 2

The Purge - Season 2 (2019)

Rạng Đông - Phần 1

Rạng Đông - Phần 1

Daybreak – Season 1 (2019)

Nhìn Thấy - Phần 1

Nhìn Thấy - Phần 1

See (2019)

Xác Sống – Phần 10

Xác Sống – Phần 10

The Walking Dead - Season 10 (2019)

Thị Trấn Riverdale – Phần 4

Thị Trấn Riverdale – Phần 4

Riverdale – Season 4 (2019)

Sống Với Chính Mình - Phần 1

Sống Với Chính Mình - Phần 1

Living With Yourself - Season 1 (2019)

Linh Hồn Tàn Ác Marianne - Phần 1

Linh Hồn Tàn Ác Marianne - Phần 1

Marianne - Season 1 (2019)

Mũi Tên Xanh - Phần 8

Mũi Tên Xanh - Phần 8

Arrow - Season 8 (2019)

Hành Trình Chết Tiệt - Phần 1

Hành Trình Chết Tiệt - Phần 1

The End Of the F***ing World - Season 1 (2018)

Học Viện Green House – Phần 3

Học Viện Green House – Phần 3

Greenhouse Academy – Season 3 (2019)

Thế Giới Viễn Tây - Phần 1

Thế Giới Viễn Tây - Phần 1

Westworld - Season 1 (2016)

Học Viện Green House - Phần 2

Học Viện Green House - Phần 2

Greenhouse Academy - Season 2 (2018)

Thế Giới Viễn Tây – Phần 2

Thế Giới Viễn Tây – Phần 2

Westworld – Season 2 (2018)

Sự Thật Khó Tin

Sự Thật Khó Tin

Unbelievable - Season 1 (2019)

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 3

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 3

Money Heist - Season 3 (2019)

Hoàng Quyền - Phần 1

Hoàng Quyền - Phần 1

The Crown - Season 1 (2016)

Hoàng Quyền – Phần 2

Hoàng Quyền – Phần 2

The Crown – Season 2 (2017)

Thị Trấn Riverdale - Phần 1

Thị Trấn Riverdale - Phần 1

Riverdale - Season 1 (2017)

Thị Trấn Riverdale – Phần 2

Thị Trấn Riverdale – Phần 2

Riverdale – Season 2 (2017)

Thị Trấn Riverdale – Phần 3

Thị Trấn Riverdale – Phần 3

Riverdale – Season 3 (2018)

Đêm Lặng - Phần 2

Đêm Lặng - Phần 2

Dark - Season 2 (2019)

Luke Cage - Phần 1

Luke Cage - Phần 1

Luke Cage - Season 1 (2016)

Luke Cage - Phần 2

Luke Cage - Phần 2

Luke Cage - Season 2 (2018)

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 1

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 1

Money Heist - Season 1 (2017)

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 2

Phi Vụ Triệu Đô - Phần 2

Money Heist - Season 2 (2018)

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Phần 1

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Phần 1

Young Sheldon - Season 1 (2017)

Biệt Đội Titans - Phần 1

Biệt Đội Titans - Phần 1

Titans - Season 1 (2018)

Bác Sĩ Thiên Tài - Phần 1

Bác Sĩ Thiên Tài - Phần 1

The Good Doctor - Season 1 (2017)

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 1

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 1

Agents Of S.H.I.E.L.D - Season 1 (2013)

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 2

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 2

Agents Of S.H.I.E.L.D - Season 2 (2014)

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 4

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D - Phần 4

Agents Of S.H.I.E.L.D - Season 4 (2016)

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 1

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 1

Gotham - Season 1 (2014)

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 2

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 2

Gotham - Season 2 (2015)

Thành Phố Tội Lỗi – Phần 3

Thành Phố Tội Lỗi – Phần 3

Gotham - Season 3 (2016)

Thành Phố Tội Lỗi – Phần 4

Thành Phố Tội Lỗi – Phần 4

Gotham – Season 4 (2017)

Biệt Đội Runaways - Phần 2

Biệt Đội Runaways - Phần 2

Runaways - season 2 (2018)

Thiên Bẩm - Phần 1

Thiên Bẩm - Phần 1

The Gifted - Season 1 (2017)

Thiên Bẩm - Phần 2

Thiên Bẩm - Phần 2

The Gifted - Season 2 (2018)

Xác Sống - Phần 1

Xác Sống - Phần 1

The Walking Dead -Season 1 (2010)

Xác Sống – Phần 2

Xác Sống – Phần 2

The Walking Dead - Season 2 (2011)

Xác Sống – Phần 3

Xác Sống – Phần 3

The Walking Dead - Season 3 (2012)

Xác Sống – Phần 4

Xác Sống – Phần 4

The Walking Dead - Season 4 (2013)

Xác Sống – Phần 5

Xác Sống – Phần 5

The Walking Dead - Season 5 (2014)

Xác Sống – Phần 6

Xác Sống – Phần 6

The Walking Dead - Season 6 (2015)

Xác Sống – Phần 7

Xác Sống – Phần 7

The Walking Dead - Season 7 (2016)

Xác Sống – Phần 8

Xác Sống – Phần 8

The Walking Dead - Season 8 (2017)

Xác Sống – Phần 9

Xác Sống – Phần 9

The Walking Dead - Season 9 (2018)

Đẳng Cấp Học Đường - Phần 2

Đẳng Cấp Học Đường - Phần 2

Élite - Season 2 (2019)

13 Lý Do Tại Sao - Phần 3

13 Lý Do Tại Sao - Phần 3

13 Reasons Why - Season 3 (2019)

Siêu Anh Hùng Phá Hoại - Phần 1

Siêu Anh Hùng Phá Hoại - Phần 1

The Boys - Season 1 (2019)

Quái Nhân Đầm Lầy - Phần 1

Quái Nhân Đầm Lầy - Phần 1

Swamp Thing - Season 1 (2019)

Đẳng Cấp Học Đường - Phần 1

Đẳng Cấp Học Đường - Phần 1

Élite - Season 1 (2018)

Đặc vụ S.H.I.E.L.D. - Phần 5

Đặc vụ S.H.I.E.L.D. - Phần 5

Agents Of S.H.I.E.L.D - Season 5 (2017)

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D. - Phần 3

Đặc Vụ S.H.I.E.L.D. - Phần 3

Agent of S.H.I.E.L.D. (Season 3)

Không Biết Xấu Hổ - Phần 1

Không Biết Xấu Hổ - Phần 1

Shameless - Season 1 (2011)

Không Biết Xấu Hổ - Phần 2

Không Biết Xấu Hổ - Phần 2

Shameless - Season 2

Không Biết Xấu Hổ - Phần 3

Không Biết Xấu Hổ - Phần 3

Shameless - Season 3

Không Biết Xấu Hổ - Phần 4

Không Biết Xấu Hổ - Phần 4

Shameless - Season 4

Không Biết Xấu Hổ - Phần 5

Không Biết Xấu Hổ - Phần 5

Shameless - Season 5

Không Biết Xấu Hổ - Phần 6

Không Biết Xấu Hổ - Phần 6

Shameless - Season 6

Không Biết Xấu Hổ - Phần 7

Không Biết Xấu Hổ - Phần 7

Shameless - Season 7

Không Biết Xấu Hổ - Phần 8

Không Biết Xấu Hổ - Phần 8

Shameless - Season 8

Không Biết Xấu Hổ - Phần 9

Không Biết Xấu Hổ - Phần 9

Shameless - Season 9

Học Viện Siêu Anh Hùng - Phần 1

Học Viện Siêu Anh Hùng - Phần 1

The Umbrella Academy - Season 1 (2019)

Hộ Vệ Siêu Anh Hùng - Phần 1

Hộ Vệ Siêu Anh Hùng - Phần 1

Marvel's The Defenders - Season 1 (2017)

Những Thiên Thần Nói Dối - Phần 1

Những Thiên Thần Nói Dối - Phần 1

Pretty Little Liars - Season 1 (2010)

Vương Quốc Thây Ma

Vương Quốc Thây Ma

Kingdom (2019)

Chúa Tể Địa Ngục - Phần 4

Chúa Tể Địa Ngục - Phần 4

Lucifer - Season 4 (2019)

Thiết Quyền - Phần 1

Thiết Quyền - Phần 1

Marvel's Iron Fist - Season 1 (2017)

Khi Bố Gặp Mẹ - Phần 2

Khi Bố Gặp Mẹ - Phần 2

How I Met Your Mother - Season 2 (2006)

Nhà Tù Kiểu Mỹ - Phần 6

Nhà Tù Kiểu Mỹ - Phần 6

Orange Is The New Black - Season 6 (2018)

Khi Bố Gặp Mẹ - Phần 3

Khi Bố Gặp Mẹ - Phần 3

How I Met Your Mother - Season 3 (2007)

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Phần 2

Tuổi Thơ Bá Đạo Của Sheldon - Phần 2

Young Sheldon - Season 2 (2018)

Đảo Hải Tặc - Tập 896/???

Đảo Hải Tặc - Tập 896/???

One Piece - Update Episode 896 (1999)

Cloak Và Dagger - Phần 1

Cloak Và Dagger - Phần 1

Marvel's Cloak & Dagger - Season 1 (2018)

Cloak Và Dagger - Phần 2

Cloak Và Dagger - Phần 2

Marvel's Cloak & Dagger - Season 2 (2018)

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 5

Thành Phố Tội Lỗi - Phần 5

Gotham - Season 5 (2019)

Người Hùng Tia Chớp - Phần 5

Người Hùng Tia Chớp - Phần 5

The Flash - Season 5 (2018)

Thiết Quyền - Phần 2

Thiết Quyền - Phần 2

Marvel's Iron Fist - Season 2 (2018)

3 Chú Gấu Vui Nhộn

3 Chú Gấu Vui Nhộn

We Bare Bears (2015)

Siêu Hacker - Phần 3

Siêu Hacker - Phần 3

Mr. Robot - Season 3 (2017)

Siêu Hacker – Phần 2

Siêu Hacker – Phần 2

Mr. Robot – Season 1 (2016)

Siêu Hacker – Phần 1

Siêu Hacker – Phần 1

Mr. Robot – Season 1 (2015)

Vụ Nổ Lớn - Phần 10

Vụ Nổ Lớn - Phần 10

The Big Bang Theory - Season 10 (2016)

Vụ Nổ Lớn - Phần 11

Vụ Nổ Lớn - Phần 11

The Big Bang Theory - Season 11 (2017)

Vụ Nổ Lớn - Phần 12

Vụ Nổ Lớn - Phần 12

The Big Bang Theory - Season 12 (2018)

Hiệp Sĩ Mù - Phần 1

Hiệp Sĩ Mù - Phần 1

Daredevil - Season 1 (2015)

Hiệp Sĩ Mù - Phần 2

Hiệp Sĩ Mù - Phần 2

Daredevil - Season 2 (2016)

Hiệp Sĩ Mù - Phần 3

Hiệp Sĩ Mù - Phần 3

Daredevil - Season 3 (2018)

Đặc Vụ SHIELD - Phần 6

Đặc Vụ SHIELD - Phần 6

Agents of S.H.I.E.L.D. - Season 6 (2019)

Vượt Ngục - Phần 1

Vượt Ngục - Phần 1

Prison Break - Season 1 (2005)

Vượt Ngục - Phần 2

Vượt Ngục - Phần 2

Prison Break - Season 2 (2005)

Vượt Ngục - Phần 3

Vượt Ngục - Phần 3

Prison Break - Season 3 (2005)

Vượt Ngục - Phần 4

Vượt Ngục - Phần 4

Prison Break - Season 4 (2005)

Vượt Ngục - Phần 5

Vượt Ngục - Phần 5

Prison Break - Season 5 (2017)

Tập Làm Người Xấu - Phần 1

Tập Làm Người Xấu - Phần 1

Breaking Bad (Season 1) (2008)

Tập Làm Người Xấu - Phần 2

Tập Làm Người Xấu - Phần 2

Breaking Bad - Season 2 (2009)

Tập Làm Người Xấu - Phần 3

Tập Làm Người Xấu - Phần 3

Breaking Bad - Season 3 (2010)

Tập Làm Người Xấu - Phần 4

Tập Làm Người Xấu - Phần 4

Breaking Bad - Season 4 (2011)

Tập Làm Người Xấu - Phần 5

Tập Làm Người Xấu - Phần 5

Breaking Bad - Season 5 (2012)

13 Lý Do Tại Sao - Phần 1

13 Lý Do Tại Sao - Phần 1

13 Reasons Why - Season 1 (2017)

13 Lý Do Tại Sao - Phần 2

13 Lý Do Tại Sao - Phần 2

13 Reasons Why - Season 2 (2018)

Gương Đen - Phần 1

Gương Đen - Phần 1

Black Mirror - Season 1 (2011)

Gương Đen - Phần 2

Gương Đen - Phần 2

Black Mirror - Season 2 (2013)

Gương Đen - Phần 3

Gương Đen - Phần 3

Black Mirror - Season 3 (2016)

Gương Đen - Phần 4

Gương Đen - Phần 4

Black Mirror - Season 4 (2017)

Gương Đen - Phần 5

Gương Đen - Phần 5

Black Mirror - Season 5 (2019)

Ràng Buộc - Phần 1

Ràng Buộc - Phần 1

Bonding - Season 1 (2019)

Thảm Họa Hạt Nhân - Phần 1

Thảm Họa Hạt Nhân - Phần 1

Chernobyl - Season 1 (2019)

Đêm Lặng - Phần 1

Đêm Lặng - Phần 1

Dark - Season 1 (2017)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 1

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 1

Game Of Thrones - Season 1 (2011)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 2

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 2

Game Of Thrones - Season 2 (2012)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 3

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 3

Game Of Thrones - Season 3 (2013)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 4

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 4

Game Of Thrones - Season 4 (2014)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 5

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 5

Game Of Thrones - Season 5 (2015)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 6

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 6

Game Of Thrones - Season 6 (2016)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 7

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 7

Game Of Thrones - Season 7 (2017)

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 8

Trò Chơi Vương Quyền - Phần 8

Game Of Thrones - Season 8 (2019)

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 1

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 1

Marvel's Jessica Jones - Season 1 (2015)

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 2

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 2

Marvel's Jessica Jones - Season 2 (2018)

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 3

Cô Gái Siêu Năng Lực - Phần 3

Marvel's Jessica Jones - Season 3 (2019)

Tình Yêu, Cái Chết Và Người Máy

Tình Yêu, Cái Chết Và Người Máy

Love, Death & Robots (2019)

Giáo Dục Giới Tính - Phần 1

Giáo Dục Giới Tính - Phần 1

Sex Education - Season 1 (2019)

Cậu Bé Mất Tích - Phần 1

Cậu Bé Mất Tích - Phần 1

Stranger Things - Season 1 (2016)

Cậu Bé Mất Tích - Phần 2

Cậu Bé Mất Tích - Phần 2

Stranger Things - Season 2 (2017)

Cậu Bé Mất Tích - Phần 3

Cậu Bé Mất Tích - Phần 3

Stranger Things - Season 3 (2019)

Kẻ Trừng Phạt - Phần 1

Kẻ Trừng Phạt - Phần 1

The Punisher - Season 1 (2017)

Kẻ Trừng Phạt - Phần 2

Kẻ Trừng Phạt - Phần 2

The Punisher - Season 2 (2019)

Phim Disney Cũ

Phineas and Ferb - Mùa 1

Phineas and Ferb - Mùa 1

Phineas and Ferb - Season 1

Phineas and Ferb – Mùa 2

Phineas and Ferb – Mùa 2

Phineas and Ferb – Season 2

Pair of Kings - Mùa 1

Pair of Kings - Mùa 1

Pair of Kings - Season 1

Pair of Kings – Mùa 2

Pair of Kings – Mùa 2

Pair of Kings – Season 2

Cory Ở Nhà Trắng - Mùa 1

Cory Ở Nhà Trắng - Mùa 1

Cory in the House - Season 1

Cory Ở Nhà Trắng – Mùa 2

Cory Ở Nhà Trắng – Mùa 2

Cory in the House – Season 2

Kim Khả Thi - Mùa 1

Kim Khả Thi - Mùa 1

Kim Possible - Season 1

Jessie - Mùa 2

Jessie - Mùa 2

Jessie - Season 2

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody - Mùa 1

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody - Mùa 1

The Suite Life of Zack & Cody - Season 1

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody – Mùa 2

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody – Mùa 2

The Suite Life of Zack & Cody – Season 2

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody – Mùa 3

Cuộc Sống Thượng Hạng Của Zack Và Cody – Mùa 3

The Suite Life of Zack & Cody – Season 3

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu - Mùa 1

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu - Mùa 1

The Suite Life on Deck - Season 1

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu – Mùa 2

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu – Mùa 2

The Suite Life on Deck – Season 2

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu – Mùa 3

Cuộc Sống Thượng Hạng Trên Tàu – Mùa 3

The Suite Life on Deck – Season 3

Thị Trấn Gravity - Mùa 1

Thị Trấn Gravity - Mùa 1

Gravity Falls - Season 1

Thị Trấn Gravity – Mùa 2

Thị Trấn Gravity – Mùa 2

Gravity Falls – Season 2

Hannah Montana - Mùa 1

Hannah Montana - Mùa 1

Hannah Montana - Season 1

Hannah Montana - Mùa 2

Hannah Montana - Mùa 2

Hannah Montana - Season 2

Hannah Montana - Mùa 3

Hannah Montana - Mùa 3

Hannah Montana - Season 3

Hannah Montana - Mùa 4

Hannah Montana - Mùa 4

Hannah Montana – Season 4

Phù thuỷ xứ Waverly - Mùa 1

Phù thuỷ xứ Waverly - Mùa 1

Wizards of Waverly Place - Season 1

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 2

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 2

Wizards of Waverly Place - Season 2

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 3

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 3

Wizards of Waverly Place – Season 3

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 4

Phù thuỷ xứ Waverly – Mùa 4

Wizards of Waverly Place – Season 4

Kick Buttowski (2010)

Kick Buttowski (2010)

Fish Hooks (2010)

Fish Hooks (2010)